اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

اطلاعات انتشار

سال

اسید ترفتالیک یکی از مهمترین مواد شیمیایی واسط در صنعت پتروشیمی می‌باشد که به عنوان ماده اولیه برای تولید پلی‌اتیلن ترفتالات استفاده می‌شود. پلی‌اتیلن ترفتالات کاربرد وسیعی در تولید پلی‌استرها و مواد پلاستیکی دارد. مهم‌ترین فرآیند تجاری تولید اسید ترفتالیک، واکنش اکسایش پارازایلن به وسیله هوا در فاز مایع در دما و فشار بالا می‌باشد. اسید ترفتالیک خام به دست آمده از این فرایند، همراه با ناخالصی می‌باشد. لذا برای استفاده از آن در صنایع گوناگون، می‌بایست حتماً خالص‌سازی شود. مهم‌ترین فرآیند خالص‌سازی اسید ترفتالیک خام، فرآیند خالص‌سازی به وسیله واکنش هیدروژناسیون است که ناخالصی‌ها همراه با اسید ترفتالیک خام حذف می‌شوند.
هدف از شبیه‌سازی این فرآیند، بررسی نحوه عملکرد تجهیزات موجود در این فرآیند می‌باشد، به این ترتیب که در ابتدا شرح کلی از فرآیند ارائه شده و در بخش بعد پس از مدل‌سازی، تجهیزات اصلی فرآیند مانند راکتورف کریستالیزورها شبیه‌سازی شده و نتایج به دست آمده با داده‌های صنعتی مقایسه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در انتها نیز به مشکلات موجود در شبیه‌سازی این فرایند و علل بروز این مشکلات پرداخته شده و همچنین نتیجه‌گیری کلی از این شبیه سازی ارائه شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شبیه‌سازی واحد خالص‌سازی اسید ترفتالیک خام» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان