اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

خ‍ردن‍ام‍ه‌ ص‍درا

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۸۴ تا صفحه‌ی ۹۱

راهنمای دریافت مقاله‌ی «خیام و مسیله جبر و اختیار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان