اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دانش كشاورزي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۲۹۷ تا صفحه‌ی ۳۰۶

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثرات تغییر طول دوره نوری بر تولید مثل شب پره هندی در پرورش روی سه رقم پسته و در دو حالت خام و پرورده» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان