اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دانش كشاورزي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۱۳۵ تا صفحه‌ی ۱۴۷

راهنمای دریافت مقاله‌ی «در گندم NACL واکنش مقادیر سدیم ، پتاسیم و کربوهیدرات های محلول به سطح شوری ناشی از» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان