اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۹ تا صفحه‌ی ۱۴

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه کیفیت زندگی بیماران با شکستگی تنه استخوان ران عمل شده و افراد سالم در بیمارستانهای کاشان و الزهرا(س ) اصفهان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان