اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس فیزیک ایران 1386

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

روی، تولید، رسوب، خشک کردن، C

در این کار نانو لوله های چند دیواره (MWCNTs) با قطر 10–40 nm که به روش رسوب بخار شیمیای (CVD) با کاتالیست Co\Mo\MgO در دمای 900 0 C تولید شده اند را باز نموده و اثر بازه های زمانی مختلف و نسبتهای حجمی متفاوت اسیدهایH2SO4 و HNo3 بر روی این فرایند را با استفاده از TEM و IR بررسی کردیم و سپس برای پر کردن نانولوله ها با SnO2 ، آنها را در محلول SnCl2 حل نموده وبعد از شستشو و خشک کردن نانو لوله های پر شده با SnO2 تهیه شد عکسهای TEM پر شدن آنها را به وضوح نشان می دهد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «خالص سازی و باز کردن نانو لوله های کربنی چند دیواره (MWCNTs)و پرکردن آنها با SnO2» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان