اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دانشور- پزشكي

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی تشخیص عقب ماندگی ذهنی بر اساس معیارهای انجمن امریکایی عقب ماندگی ذهنی در گروهی از دانش آموزان آموزشگاه های کودکان استثنایی اصفهان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان