اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

زمستان- شماره ۶۴، سال

صفحات

۲۲ صفحه، از صفحه‌ی ۶۷ تا صفحه‌ی ۸۸

محصول کار مسلمین در قرنهای گذشته درباره احکام وجود چه بوده است؟ آیا فقط به بازگو کردن گفته‌های پیشینیان یونانی اکتفا کرده‌اند و نقش واسطه و رابطه را ایفا نموده‌اند یا اینکه به نقد و بررسی اصول پیشین پرداخته و حتی اصول و براهین جدیدتری آورده‌اند؟ و از این مهمتر، بابها و عناوین و مباحث جدیدی را گشوده‌اند و در تکامل فلسفه نقش در خوری ایفا نموده‌اند؟ این سؤال به عنوان سؤال اصلی این نوشتار مطرح است. اهمیت این سؤال از آن رو است. که روشن شدن پیشینه تاریخی مباحث، نقش ارزنده شخصیتها در ابراز نظریات و سهم دانشمندان و فلاسفه اسلامی را در تبیین و گسترش بحث وجود آشکار می‌سازد و سهو و نسیان‌های بیان تاریخی را بر ملا می‌نماید و دستیابی به علل اختلاف نظر فلاسفه اسلامی در مسائل گوناگون را سهل می سازد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «پیشینه احکام وجود در فلسفه اسلامی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۳۰۰۰ تومان