اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی بیابان

اطلاعات انتشار

سال

یکی از پدیده های مهم در گردش آبی طبیعت ، پدیده تبخیر و تعرق است که بدون وقفه در سطح کره زمین اتفاق می افتد. در منطقه مورد مطالعه از روشهای بلانی–کریدل اصلاح شده، تورنت وایت اصلاح شده، عزیزی – سپاسخواه جهت برآورد تیخیر و تعرق استفاده شده است. جهت منطقه ای کردن تبخیر و تعرق از ایستگاه های سینوپتیک اقلید، شیراز، زرقان و فسا استفاده شده و با توجه به آمار این ایستگاه ها در یک دوره آماری مشترک 20 ساله اقدام به تولید گرادیان تبخیر و تعرق در منطقه مورد مطالعه می کنیم. با استفاده از روش بلانی کریدل بیشترین و کمترین متوسط تبخیر و تعرق ماهانه برای کل حوزه در تیر ماه 11 و در دی 1\1 و سالانه 72\3، برای روش تورنت وایت در تیر ماه 5\7 و در دی و بهمن 0\2 و سالانه 75، برای روش عزیزی– سپاسخواه در تیر ماه 12\9 و در دی ماه 2\9 و سالانه 72\3 میلی متر برآورد شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از روش های تجربی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دشمن زیاری استان فارس)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان