اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی بیابان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

با مطالعه 10 ایستگاه در استان خوزستان طی مدت 2009– 1998 نشان داده اند که ایستگاه دزفول واقع در شمال غرب استان دارای میانگین سالانه 85 روز بیشترین تعداد روزهای گرد وغبار و ایستگاه ایذه واقع در شرق استان دارای میانگین سالانه 22 روز، کمترین تعداد گرد و غبار در محدوده استان بوده است. پنج ایستگاه دزفول، آبادان، اهواز، مسجدسلیمان و بستان دارای مقادیر سالانه بیش از میانگین است. بررسی میانگین سالانه روزهای گرد و غبار در استان خوزستان بیانگر این مطلب است که ایستگاههای مستقر در نیمه غربی استان از تعداد روزهای گرد و غبار بیشتری برخوردار است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مروری بر مطالعه زمانی– مکانی پدیده گرد و غبار در استان خوزستان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان