اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین همایش ملی بیابان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۶ صفحه

بادهای شدید و طوفان ها، از جمله پدیده های پر انرژی جو هستند که معمولاً هر ساله در زمان و مکان خاصی تکرار می شوند و دوره بازگشت و شدت آنها قابل محاسبه است و فرایندهای همراه آن اغلب خطرآفرین و گاهی به شدت مخرب می باشند. با توجه به انرژی باد در پدیده طوفان، صدمات زیادی به ساختمان ها و محصولات کشاورزی وارد می آید. با توجه به اینکه این گونه طوفان ها بیشتر در مناطق خشک و نیمه خشک به وقوع می پیوندند، در این مقاله به بررسی پنج شهر خشک ایران می پردازیم که در پایان آن تاثیر اقلیم بر این پدیده را مورد توجه قرار می دهیم.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تاثیر اقلیم بر میزان تعداد روزهای دارای گرد و غبار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۰۰۰ تومان