اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۰ صفحه

کشورهای در حال توسعه ، بعد از پایان جنگ جهانی دوم ، برای حل مسائل ناشی از توسعه نیافتگی تلاشهای زیادی نمودند ، این کوششها کاملاً متنوع شامل برنامه ریزیهای کاملاً متمرکز در اقتصاد دولتی و برنامه ریزی های کاملاً غیر متمرکز در اقتصاد آزاد بود .
بدین منظور آنها برنامه ریزی بر روی عوامل اصلی تولید نظیر کار ، سرمایه ، تکنولوژی و نیروی انسانی را در سر لوحة برنامه های خود قرار داده اند اما در عمل رشد و توسعه اقتصادی قابل قبول تحقق نیافت ، بنابراین فعالیت بر عامل جدید یعنی سازماندهی و بهبود تمرکز یافت و نهایتاً دریافتند کارآیی سازمان موجب تسریع رشد و توسعه اقتصادی خواهد گردید .
دستیابی به کارآیی و بهره وری در نگاه مدیریت نوین تبلور یافت و بخش خصوصی بعد از دهة 1970 با توجه به رقابت جهانی و سرعت مواجهه با تغییرات اختیارات را نامتمرکز کرد ، سلسله مراتب را کاهش داد ، بر عامل کیفیت تأکید کرد و به مشتریان خود نزدیک شد همچنین مدیریت بخش دولتی با توجه به چالشهای موجود ، نظیر ، ورود به بحث تجارت آزاد ، رقابت جهانی و تأکید بر بهره وری ، رقابت شدید بین دولتها ، تکنولوژی اطلاعات ، نارضایتی عمومی از عملکرد دولتها به سمت استفاده از دستاوردهای بخش خصوصی در زمینة نهضت مدیریت گرائی و استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M ) در سازمان های دولتی حرکت نمود .
بنابراین استقرار صحیح رویکرد مدیریت کیفیت یکی از مؤثرترین ابزارهایی است که
می تواند دستگاههای دولتی و در نتیجه کل دولت را در جهت ارائه مجموعه ای از خدمات عمومی یاری دهد و موجبات موفقیت آن را میسر سازد .
در این راستا بدلیل پایین بودن بهره وری و نهایتاً عدم رضایت ارباب رجوع از خدمات نظام اداری براساس نظرسنجی های انجام شده ، دولت در تدوین برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن تبیین برنامه تحول و اصلاح ساختار اداری با طراحی برنامه های تحول سعی در استقرار نظام مدیریت کیفیت و نهایتاً بهبود ستانده ها در دستگاههای دولتی حرکت نموده است .
در این ارتباط به منظور ایجاد سازو کار لازم در ارائه خدمات مذکور و مؤثر به مردم و برخورد مناسب کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی ارباب رجوع طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری به عنوان برنامه هفتم تحول اداری در تاریخ 81.1.20 به تصویب شورای عالی اداری کشور رسید و به دستگاههای دولتی جهت اجرا ابلاغ گردیده است .
یکی از گامهای مؤثر در اجرای طرح تکریم شناسایی و مستندسازی فرایندهای انجام کار جهت اطلاع رسانی می باشد .
همزمان با ابلاغ دستوالعمل ها و آئین نامه های اجرائی مربوط به مصوبات شورایعالی اداری کشور و هیئت محترم وزیران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان دبیرخانه ( طرح ) اقدام به تبیین موضوع از طریق آموزشهای علمی و توجیهی مبادرت نمود و با توجه به اینکه طرح از دو قسمت اقدامات سخت افزاری و اقدامات نرم افزاری تشکیل شده است همزمان با شروع فعالیت های نرم افزاری نظیر ، مستندسازی ، تدوین منشور اخلاقی ، نظر سنجی و تجزیه و تحلیل نظرات ارباب رجوع نظارت و بازرسی فعالیتها در قالب محورهای زیر نظیر :
– نصب تابلو راهنما در مبادی وروردی و در معرض دید مراجعین .
– تهیه بروشور و توزیع بین ارباب رجوع و مخاطبین .
– نصب نام و نام خانوادگی ، عوامل استقرار آنان .
– راه اندازی خط تلفن گویا برای راهنمائی مردم .
– ایجاد سایت اینترنتی و پست صوتی .
– ایجاد گیشه های خدماتی براساس مصوبه شماره 5051\ش\1 مورخ 75.5.20 شورایعالی اداری کشور .
– اختصاص فضای اداری مناسب برای ارباب رجوع .
– نصب صندوق پیشنهادات و انتقادات .
انجام پذیرفته است که می توان گفت گامهای طرح تکریم از استانداردهای موجود کیفیت بویژه در بخش خصوصی پا را فراتر گذاشته و برنامه های خود را کاملاً با سلقیه و نیاز ارباب رجوع تطبیق می نماید .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سازگاری عناصر طرح تکریم با استانداردهای کیفیت پروژه ISO 9001:2000» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان