اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۴ تا صفحه‌ی ۴

کاربرد علم نانو در سیستم های تبدیل انرژی خورشیدی، باعث ایجاد مکانیزم های جدید با کارای بهتر و ارزانتر شمده است. یکی از سپستم های تبدیل انرژی خورشیدی سیستم فتوولتائیک می باشد که در این سیستم با استفاده از مکانیزم های خاص ، نور خورشید به جریان الکتر یکی تبدیل می گردد (نوروزی لواسانی و بازرگان،1388  فناوری نانو، استفاده از سلول های خورشیدی مبدل برق (فتو ولتائیک ) را در ساختمان ها ارزان تر، سهل الوصول تر و انعطاف پذیر تر کرده و با افزایشی سازگاری انها با محیط، ساختمان و تاسیسات اکتر یکی قابلیت بهره برداری انها را افزایش داده است ( الوین، 32،.(1387 بهطور کلی از نظر فناوری ساخت، 3 دسته سلول خورشیدی داریم که دو دستهی اول در حال حاضر به صورت صنعتی تولید میشوند و دستهی سوم در سطح آزمایشگاهی و پژوهشی تولید شده است . 

نسل جدید پیلهای خورشیدی

نسل جدیدی از پیلهای خورشیدی میلیمتری نانوساختار که میتوانند انرژی خورشیدی را با دوبرابر بازده فناوری کنونی به الکتریسیته تبدیل کنند، موضوع نمایشگاه کالج سلطنتی لندن هستند. این برنامه که با عنوان »یک کوانتوم از خورشید« در نمایشگاه علوم تابستانی انجمن سلطنتی در سال 2009 برگزار میگردد، برای عموم قابل مشاهده است. (physorg.com ) بازدیدکنندگان از این نمایشگاه توانندمی در حضور مهندسان انرژی خورشیدی دست به کار شده، با استفاده از منشورها عملاً مشاهده کنند که چه میزان توان الکتریکی بهوسیلهی رنگهای مختلف در درون طیف نور، قابل تولید است. این نمایشگاه را دکتر ند اکینس ـ داوکس (یکی از محققان گروه فیزیک و موسسه تغیرات آب و هوایی گرانتام) هدایت میکند، او نخستین کسی است که در این نمایشگاه به ارائه خلاصه مقالات میپردازد.

نمایشگاه »یک کوانتوم از خورشید«، به بررسی فناوری نسل سوم پیلهای خورشیدی میپردازد؛ این پیلها در نانومقیاس طراحی شده، نسبت به پانلهای خورشیدی سیلیکونی کنونی توان جذب میزان بیشتری از انرژی خورشیدی را دارند؛ زیرا آنها شامل لایههای مختلفی از مواد بوده، میتوانند طیف وسیعتری از رنگها را جذب نمایند. در این شیوه با هدف گرفتن رنگهای مختلف

نور خورشید بهصورت مجزا، بیشتر انرژی خورشیدی جذب و ساخت پیلهای خورشیدی بسیار مؤثرتر ممکن میگردد.

حاضران در این نمایشگاه قادر خواهند بود تا این اصل را از طریق قرار دادن یک پیل خورشیدی در خلال نوری که منشور تجزیه کند،می عملاً مشاهده کنند. آنها به این شکل میتوانند ببینند چگونه هر رنگ قادر به تولید مقدار متفاوتی از انرژی است، همچنین این فرصت را خواهند داشت تا در نقش مهندسان مقاله انرژی خورشیدی ظاهر شده، لنزها و آینههای کوچک را بر روی یک برد بچینند تا به این شکل یک پرتو نوری را بر روی یک پیل خورشیدی بسیار کوچک متمرکز کنند. این سایت مقاله فارسی فناوری گونه کوچکشدهای از فناوری خورشیدی است که در صحرا استفاده میشود و به نام «سیستم توان متمرکزکننده« معروف است. در این سیستم از نوارهای تشکیلشده از آینهها یا لنزها برای متمرکز نمودن نور خورشید بر روی پیلهای خورشیدی کوچک اما بسیار کارامد استفاده میشود. 

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقاله نانو سلول های خورشیدی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان