اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۸ صفحه

کلمات کلیدی

QFD Capture، DOE، FMEA، Unbalance، QFD

امروزه انتقال سیستماتیک اظهارات مشتریان و تبدیل آن به اقدامات عملی در محصول و فرایند بواسطه ضرورت کسب موفقیت در عرصه رقابت برای شرکتهای تایر سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است . در این مقاله روش گسترش عملکرد کیفی محصولات (QFD) با رویکرد چهار مرحله ای و با بکارگیری سایر ابزارهای مدیریتی نظیر , DOE FMEA مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد که بکارگیری روش QFD همراه با سایر ابزارها این روش را در ارتقای کیفیت تایر سواری اثر بخش تر می نماید .
داشتن رویکرد راه بردی به کیفیت ، انتخاب مناسب محصول ، مشتریان ، اعضای تیم و اجرای کامل تمامی مراحل به همراه گسترش آن در لایه های مختلف سازمان منجر به بهبود قابل توجه ای در کیفیت تایر سواری گردید

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بهبود کیفیت تایر سواری در شرکت تولیدی لاستیک البرز با استفاده از روشQFDو با بکارگیری تکنیک های FMEA , DOE» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۰۰۰ تومان