اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

این تحقیق شامل ایجاد پوششهای آلترامیکروکریستالی فسفاته دوتایی روی – کلسیم شولزیتی از نوعChemical Conversion Coatingهمراه با Incorporation یون کلسیم به پوشش در دمای بسیار پایین، بعنوان زیر لایه رنگ در پتروشیمی و صنایع پایین دستی بدون استفاده از شتابدهندههای آلی و یا آروماتیک و مقاومت به خوردگی فوقالعاده زیاد این پوششها در محیطهای خورنده است که بر طبق فرمولاسیون ایجاد شده، سطح فولادهای کمکربن در محیط اسید فسفریکی با لایهای محکم و محافظ از ریزکریستالهای غیر قابل حل فسفات روی – کلسیم دارای ساختار کریستالی شولزیت و پاراشولزیت، تبدیل میشود . افزایش یون های کلسیم به الکترولیتهای حاوی فسفاته روی باعث تغییر در ساختار کریستالی، اندازه ذرات و مقاومت در برابر خوردگی پوشش های فسفاته روی گردید . در کار حاضر، فرمولاسیون بهینهای برای الکترولیت فسفاته روی اصلاح شده توسط کلسیم ارائه و سپس بر روی ورق هایی از جنس فولاد کم کربن، پوششهای فسفاته روی و روی –کلسیم ایجاد گردید و در نهایت ساختار و مقاومت در برابر خوردگی این پوششها توسط آنالیز پراش اشعه ایکس ) ) XRD ، میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM و تست پاشش محلول نمکی ) ) ASTM B117 – Salt Spray مورد بررسی قرار گرفتند . مشاهدات XRD نشان داد که افزایش یون کلسیم، موجب تغییر ساختار پوششهای فسفاته روی از فسفوفیلیت – هوپیتZn3(Po4)2.4H2o ‐ Zn2Fe(Po )٢4 2.4H2oبه شولزیت – پاراشولزیت CaZn2(Po4)2 . 2H2o میگردد، ساختار شولزیت در مقایسه با کریستالهای تتراهیدراته هوپیت و فسفوفیلیت، باعث بهبود مقاومت به خوردگی و افزایش چسبندگی رنگ گردید . پوشانندگی عالی فرمولاسیون الکترولیت فسفاته ° روی اصلاح شده توسط کلسیم، باعث افزایش کیفیت پوشش، کاهش زمان و دمای پروسه تا C ۰۵ شد . قابلیت ذاتی کلسیم برای کاهش اندازه دانه ) µm ۳– ۱ ) منجر به تشکیل پوشش های فسفاته میکروکریستالی یا تقریبأ آمورف گردید . این پوششها بویژه در مواردی که پوششهای یکنواخت، متراکم و با تخلخل کم مورد نیاز باشد، مفید واقع می شوند . کاربرد اصلی این پوششها به عنوان زیر لایه رنگ در صنعت خودرو، کشتیسازی، اسکلهها، صنایع پاییندستی نفت و پتروشیمی،صنایع تولیدات لوازم خانگی، صنایع سرمایشی و گرمایشی و صنایع هوایی است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ایجاد پوششهای آلترامیکروکریستالی فسفاتة روی – کلسیم شولزیتی ، همراه با Incorporation یون کلسیم به پوشش در دمای بسیار پایین، بعنوان پوشش درپتروشیمی و صنایع پایین دستی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۵۰۰ تومان