اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

نانووایرهای فلزی متشکل از آلیاژهای Fe–Co و ، Fe–Co–Ni با فنون ولتامتری چرخه ای ) ) CV و پالسی معکوس ) ) PR از محلولهای حاوی یونهای فلزی ، در pH های اسیدی ساخته شدند . هدف ما از این کار نشان دادن خصوصیات نانووایرهای Fe–Co و Co–Ni–Fe آبکاری شده به وسیلة فنون ولتامتری چرخه ای و معکوس پالسی است . به علاوه، عامل کلیدی تأثیرگذار بر تشکیل نانووایرهای Fe–Co و Co–Ni–Fe نیز در این کار بررسی شده است . یافته ها نشان می دهد فرآیند حل شدن در شاخه آندی CV ها یا در طی زمان آبکاری الکتریکی معکوس، عامل کلیدی تأثیرگذار بر تشکیل نانووایرهای فلزی است . همچنین افزایش نیکل به آلیاژ Fe–Co سبب افزایش قطر این نانووایرهاگردید . با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM و طیف سنجی XRD ، مورفولوژی و اطلاعات بلوری این نانووایرها مورد بررسی قرار گرفته است

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تولید نانووایرهای Fe–Co–Ni و Fe–Co به وسیله آبکاری ولتامتری چرخه ای و معکوس پالسی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان