اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

کنفرانس فیزیک ایران 1385

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

روشهای آنالیز با باریکه یونی، ابزاری توانمند برای شناسائی و مشخصه یابی مواد هستند . برخی از این روشها مانند روش پیکسی سابقه ای طولانی در آزمایشگاه واندوگراف دارند و برخی دیگر مانند چانلینگ یا میکروپیکسی در چند سال اخیر در این آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفته اند . در این مقاله پس از معرفی کوتاه این روشها، چند نمونه از کاربرد آنها در شناسائی و مشخصه یابی مواد ارائه خواهد شد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سی سال آنالیز با باریکه یونی : تجربه آزمایشگاه واندوگراف» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان