اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

علوم زمين

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «چینه نگاری سکانسی واحدهای شیلی و کوارتزیت بالایی سازند لالون در ناحیه تویه – دروار (جنوب باختری دامغان )» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۴۰۰ تومان