اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

With today's improving technology, several software are prepared and used to analyze and design the airports runaway pavements which serve the users with better results, especially trustable ones. The most crucial ones presented to design airport runaway pavement are FAARFIELD, PCASE, APSDS. Research aim is to introduce the softwares and their capabilities, and examine the results made in airport runaway thickness with all traffic theories emphasizing huge airplanes. Results show differences in pavement thickness calculation with softwares in sample airports.<\div>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Airport Runway Flexible Pavement Thickness Designing Results Examination by Designing Software» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان