اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

علوم و تكنولوژي پليمر

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی خواص فیلم آنیلین و کامپوزیتهای تهیه شده به روش شیمیایی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان