اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

پاييز ،چهارم - شماره ۳، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۳۵۲ تا صفحه‌ی ۳۶۲

کتابداران مرجع و فهرستنویسان از دیر باز در فراهم آوردن‌ مبانی آموزشی برای مراجعان یاور یکدیگر بوده‌اند.هر دو گروه معتقد به‌ توسعهء استفاده از مجموعه و ترغیب در جهت تفهیم قابلیتهای‌ کتابشناختی به منظور دسترسی به آن مجموعه هستند.این مقاله توسعهء همکاری بین کتابداران مرجع و فهرستنویسان را مطرح و روشهایی را که‌ در آینده در پیش خواهند گرفت بررسی می‌کند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «همکاری بخشهای مرجع و خدمات فنی در آموزش کتابداری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۲۹۰۰ تومان