اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنفرانس ماده چگال

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

انرژی، روی، 2، 1، ساختار

لایه های نازک از قرصهایی با ترکیب 5 ر 1–0 ر ) WO 3 (–)V 2 O 5 )x=0 به کمک لایه نشانی لیزر پالسی N d: YAG در فشار 100 mTorr اکسیژن بر روی شیشه ساخته شدند . با استفاده از عبور اپتیکی در بازه 100 nm تا 1200 nm مشخص شد که گاف انرژی اپتیکی لایه ها با افزایش x کاهش می یابد . ترکیب شیمیایی سطح به کمک اسپکتروسکوپی فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS) بررسی شدند . این نتایج نشان داد که وانادیم به صورت V 2 O 5 و VO 2 و تنگستن به صورت WO 3 در ترکیب اکسیدی قرار دارند . توپوگرافی سطح نمونه ها با SEM بررسی و مشخص شد در نسبتهای 1 ر 0 تا 2 ر 0 اندازه دانه ها بین 70–100 nm است و با افزایش x اندازه مرزدانه ها و همچنین ترکهای بین دانه ها افزایش می یابد . در نسبتهای 4 ر 0 تا 5 ر 0 ناهمواری لایه ها بیشتر شده و در مورد آخر دانه های کروی شکل با ابعاد حدود 500 nm بر روی سطح شکل می گیرند . این مقایسه ها نشان می دهند در لایه نشانی لیزر پالسی برای مصارف سنسور گاز و یا کاتالیستی نسبتهای 1 ر 0 تا 2 ر 0 سطحی با ساختار نانومتری به دست داده که برای سنسورهای اپتیکی هیدروژن مناسب تر هستد

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ساخت لایه های (WO3)–(V2O5) با استفاده از لایه نشانی لیزر پالسی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان