اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

کلمات کلیدی

انرژی، مدلسازی، صنعت، مقاومت، مس

کاربرد اصلی (t(10 برای مدلسازی آسیاهاست. در این تحقیق، با نگاهی متفاوت به (t(10، از آن برای شناسایی مناطق مستعد و مناسب در بحث زمین شناسی اقتصادی استفاده شده است. با بدست آوردن اندیس( t(10 می توان نوع ذخیره، دانه بندی، مناسب بودن قابلیت خردایش سنگ معدن برای کاربرد خاص در صنعت و ... را تعیین کرد. نتایج بررسی با نمونه هایی از سنگ معدن کولانیت، کوارتز، مس، سنگ آهک و ژیپس نشان داد که سنگ معدن کولانیت در مقایسه با مواد دیگر آسانتر شکسته می شود. بالاترین مقاومت در مقابل شکست ضربه ای در فرآیند شکست کوارتز نوع II مشاهده شده که متعلق به ذخایر طلا است. مقاومت کلی شکست هر دو نوع کوارتز کاملاً متفاوت است یعنی رفتار شکستی وابسته به ابعاد را نشان می دهند. تغییرات در مقاومت شکست بخشهای ابعادی متفاوت از مواد مشابه می تواند به دلیل ریز ساخت، ترکیب مینرالوژیکی و ترک های ریز احتمالی در سنگ باشد. توزیع ابعاد محصول شکست نشان داد که افزایش در سطح انرژی شکست، میزان ریزبودن توزیع شکست را افزایش می دهد در حالیکه توزیع ابعاد در سطوح انرژی بالاتر به هم نزدیک تر شده و حاکی از این است که کاهش ابعاد ذرات در بازه ابعادی، –9.5+8mm,–13.2+11.2mm از نمونه سنگ آهک اتفاق نمی افتد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نقش (t(10 در زمین شناسی اقتصادی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان