اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۲۱ , شماره  ۱ (پياپي ۵۵)، سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۳ تا صفحه‌ی ۲۸

مقدمه: دیسفاژی شکایتی عمومی برای بیماری های مختلف با گستره ای از یک بیماری خوش خیم تا سرطان های بدخیم است. ایران به عنوان یکی از کشورهای با شیوع بالای بیماری های بدخیم مری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی علل دیسفاژی به منظور تشخیص و درمان سریع تر و کاهش عوارض و مرگ و میر در این بیماری می باشد.روش کار: در این مطالعه توصیفی پرونده 200 بیمار که ما بین سال های 86– 1384 جهت بررسی علت دیسفاژی در بخش های گوش، گلو و بینی و جراحی توراکس بیمارستان قائم (عج) مشهد بستری شده بودند از نظر مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: از 200 بیمار بررسی شده 79 نفر مونث و 121 نفر مذکر بودند. عمده ترین عامل دیسفاژی در این بیماران سرطان سلول سنگفرشی مری بوده و شایع ترین تظاهر آندوسکوپیک آن نمای اولسراتیو بود. تنگی مری، آدنوکارسینوم مری، تومورهای مدیاستن، آشالازی، لیومیوم، سارکوم و اسپاسم منتشر مری در رتبه های بعدی شیوع علل دیسفاژی قرار داشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق شکایت دیسفاژی با یا بدون ادینوفاژی دارای اهمیت بالینی به سزایی است، به خصوص در کشور ما که شیوع بدخیمی های مری قابل توجه می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اتیولوژیک دیسفاژی در بیماران بستری در بخش های گوش، گلو، بینی و جراحی توراکس بیمارستان قائم (عج) مشهد، شمال شرقی ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان