اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین همایش روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۴ صفحه

کلمات کلیدی

گندم، تهران، کیفیت، تاریخ، کرمانشاه

آفات انباری علاوه بر خسارت کمی، زیانهای کیفی به محصولات انبار شده وارد می‎آورند. آلوده شدن گندم انبار شده به مدفوع و جلدهای لاروی حشرات و کنه‎ها، از بین رفتن عناصر اصلی و ویتامین‎ها، از عوامل مهم کاهش کیفیت گندم می‎باشند. زیان‎های بهداشتی ناشی از فعالیت آفات انباری در سیلوهای گندم قابل توجه می‎باشد. تجمع لمبه گندم در گندم انبار شده در سیلو سبب می‎گردد که آرد تهیه شده به موهای بلند لاروهای این حشره آلوده گردد و در دستگاه گوارش مصرف کنندگان اختلالات شدید گوارشی بوجود آورند.
در بررسی آفات انباری سیلوها و انبارهای غلات در ورامین – گلستان – تهران و کرمانشاه از تاریخ 1\8\80 لغایت 30\1\82 موارد زیر مورد توجه و بررسی قرار گرفت و در جداولی که با فاکتورهای زیر تهیه شده بود:
نوع انبار (سیلوی استوانه‎ای – سوله و انبار روباز ) – ظرفیت – درجه حرارت و رطوبت انبار ، مدت زمان نگهداری در انبار – نوع رقم گندم تحویلی (داخلی و خارجی) – مبداء محصول (داخلی و خارجی) میزان گندم تحویلی (داخلی و خارجی)، وضعیت محصول در زمان تحویل از قبیل رطوبت – افت محصول – درجه سن‎زدگی – نوع آفت – روش استفاده از آفت‎کش‎ها، نوع و میزان مصرف آنها ذکر گردید.
از مجموع آفات انباری جمع آوری شده از سیلوها و انبار‎های مورد مطالعه 5 گونه حشره از ردیف سخت‎بالپوشان(coleoptera) و دو گونه از ردیف پروانه‎ها ((Lepidoptera و دو گونه از کلاس کنه‎ها (Acarina) به عنوان گونه‎های غالب در سیلوها و انبارهای گندم مورد بررسی مشخص گردید و طبق پرسشنامه‎های تکمیل شده توسط 1500 نفر گندمکار از چهار استان کشور (تهران – گلستان – خوزستان و کرمانشاه) 9 فاکتور مؤثر در کاهش ضایعات گندم در زمان انبار نمودن (کم بودن رطوبت گندم – انباشته کردن گندم حداکثر تا 1\5 متر ارتفاع – تهویه شدن انبار – زیر و رو کردن گندم در انبار هر چند روز یکبار – حداکثر حرارت 18 درجه سانتیگراد در داخل انبار – خشک بودن محیط انبار – غیر قابل نفوذ بودن کف انبار – بوجاری و ضدعفونی) تجزیه و تحلیل آماری گردید و تمامی 9 عامل مؤثر در کاهش ضایعات گندم در زمان انبار نمودن همبستگی مثبت و بسیار معنی‎داری (با احتمال 1%) نشان دادند. هم چنین در زمینه داشتن آشنایی گندمکاران با روش‎های مبارزه با آفات سن، ملخ و شته‎های گندم زیاد و با آفات دیگر نظیر پروانه‎ها، تریپس، زنبور و مگس‎های مضر گندم خیلی کم و یا هیچ بوده است ولی رویهم رفته تعداد گندمکاران موافق با کنترل آفات زیادتر می‎باشند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی ضایعات گندم در اثر حمله آفات انباری در سیلوها و انبارهای غلات در استانهای تهران و گلستان و کرمانشاه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۸۲۰۰ تومان