اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

پژوهشهاي زراعي ايران

اطلاعات انتشار

, دوره  ۵ , شماره  ۲، سال

صفحات

۱۰ صفحه، از صفحه‌ی ۳۵۷ تا صفحه‌ی ۳۶۶

کلمات کلیدی

شوری، جو، خاک ورزی، پتاسیم

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثرمقادیر و روش های قراردهی کود پتاسه در سامانه های مختلف خاک ورزی بر عملکرد جو در شرایط شوری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان