اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

زعفران به عنوان گرانترین محصول کشاورزی و ادویه جهان یکی از مهمترین محصولات صادرات غیر نفتی کشور ما به شمار می رود . سرزمین پهناور ایران قطعاً بزرگترین تولید کننده زعفران جهان است . اما به دلیل بهره گیری از روشهای سنتی جهش قابل توجهی در فرآوری Processing آن صورت نگرفته و این امر موجب گردیده تا قدرت رقابت اقتصادی زعفران ایران در بازارهای جهانی کاهش یابد . یکی از مهمترین و مشکلترین قسمتهای فرآوری، مرحله جداسازی کلاله گل از سایر اجزاء می باشد . در این پژوهش به بررسی و تحلیل مرحله ردیف سازی، که از بخشهای مکانیزه کردن جداسازی است پرداخته می شود . یکی از روشهای ردیف سازی استفاده از کانالی است که در انتهای آن یک فن قرار گرفته است . برای بررسی و تحلیل امتداد گل در هنگام سقوط در داخل کانال هوا، غنچه زعفران با استفاده از نرم افزار Gambit مدلسازی گردید و سپس برای تحلیل از نرم افزار Fluent بهره گرفته شد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدلسازی غنچه زعفران در داخل کانال هوا به منظور ردیف سازی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان