اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

اطلاعات انتشار

بهار, دوره  ۱۵ , شماره  ۵۷، سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۹۲ تا صفحه‌ی ۹۵

گزارش حاضر مربوط به خانمی است 45 ساله، متاهل و چندزا که با آدنوپاتی کشاله ران مورد معاینه و بیوپسی قرار می گیرد. پاسخ آسیب شناسی دیس ژرمینوم در غده لنفاوی کشاله ران بود. پس از بررسی های اولیه، با شک به اینکه منشا تخمدان است، تحت جراحی و حذف کامل رحم و ضمایم دو طرف و امنتوم به دلیل درگیری از طریق شکم قرار می گیرد، گزارش آسیب شناسی برخلاف انتظار پاپیلاری سروسیست آدنو کارسینوم دو طرفه تخمدان با درگیری امنتوم بود. این مورد بسیار نادر است لذا مورد گزارش قرار گرفته است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «گزارش یک مورد نادر از همزمانی دیس ژرمینومای غدد لنفاوی کشاله ران و پاپیلری سروسیست آدنوکارسینومای تخمدان راست و چپ با متاستاز به امنتوم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۶۰۰ تومان