اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

اطلاعات انتشار

سال

فلزخورانی (infiltration) یکی از مراحل نهایی در برخی از روشهای نمونه سازی سریع از جمله در روش [1] SEDS میباشد . در این مقاله تحلیل فرآیند فلزخورانی از دیدگاه دینامیک سیالات و بر اساس معادلة دارسی – ویسباخ انجام شده است . با توجه به ساختار نامنظم ذرات بعد از مرحلة همبندی ) ) binding ، دو مدل ساختار هندسی چهار ضلعی منظم و ساختار هندسی مثلثی منظم برای تعریف ریاضی قطر هیدرولیکی برای حفره ها ارائه شده است . سپس پارامترهای مختلف مانند عمق نفوذ و زمان نفوذ جبهة مذاب در محیط متخلخل حاصل از همبندی در روش SEDS محاسبه شده اند . بعلاوه همین پارامترها از مدل Bunnell که برای روش SLS ارئه شده است نیز محاسبه شده اند . با توجه به وجود شباهت بین ساختار محصول روشهای SEDS و SLS ، نتایج حاصل از مدل تحلیلی این مقاله با نتایج مدل Bunnell مقایسه شده و انطباق نزدیکی بین نتایج حاصل از هر دو مدل ملاحظه شده است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل جریان سیال در مرحلۀ فلزخورانی (Infiltration) در ریز ساختار روش نمونه سازی سریع با تخلیه الکتریکی SEDS» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان