اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

اطلاعات انتشار

سال

یکپارچگی جنبه های مختلف بازاریابی و طرف تقاضای سازمان ها با محیط لجستیک و موجودی ها طرف تامین سازمان ها دارای اثرات بالقوه ای است برای بهبود مضاعف زنجیره های تامین به همان صوتی که مدیریت درامد شرکت های اجاره ای هتل ها و خطوط هوایی را متحول ساخته است دراین مقاله مدل موجودی چندهدفه شامل ماکزیمم سازی سودخرده فروش همراه با ماکزیمم سازی سطح سرویس به مشتری ارایه می شود درحالیکه زمان تدارک احتمالی و کمبود مجاز فرض می شود با توجه به اهمیت قیمت گذاری محصولات و تاثیر آن برروی تقاضا درمدل حاضر تقاضا تابع کلی از قیمت درنظر گرفته شده است با توجه به ویژگی های مدل غیرخطی حاصل مقادیر بهینه قیمت فروش اندازه انباشته و نقطه سفارش مجدد با استفاده از الگوریتم ژنتیک ga تعیین می گردد درپایان مثال عددی همراه با تحلیل حساسیت بررویپارامترهای کلیدی مدل ارایه می گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «یک رویکرد بهینه سازی چندهدفه برای برنامه ریزی توام موجودی و قیمت گذاری با زمان های تدارک احتمالی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان