اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

در این مقاله سعی گردیده با استفاده از یک سیستم ترکیبی فازی – عصبی ، پارامترهای کنترلرPID یک توربین گازی را به نحو بهینه تنظیم ن مود . برای بدست آوردن اطلاعات لازم برای طراحی و تنظیم کنترلر، از یک مدل مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی ، استفاده شده و سپ س با استفاده از یک سیستم فازی به همراه یک شبکه عصبی و با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مدل مذکور به تنظیم پارامترهایPID پرداخته ایم . بدین ترتیب با استفاده از مزیت های سیستم های فازی و شبکه های عصبی مصنوعی یک کنترلر متناسب با شرایط در نظر گرفته شده، برای توربین گازی طراحی شده است .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تنظیم پارمترهای کنترلر PID توربین گازی توسط سیستم فازی– عصبی، مبتنی بر مدلسازی توربین توسط شبکه های عصبی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان