اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش منطقه ای اخلاق و فناوری اطلاعات

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

در جوامع امروزی، همگام با پیشرفت روز افزون فناوری های جدید، نیاز به اطلاعات و امکان استفاده از آن از ضروریات اساسی است. با توجه به پیشرفته های قرن اخیر در زمینه علوم رایانه، فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است، به طوری که قرن حاضر را عصر اطلاعات نیز نامیده اند، قرنی که درآن ، استفاده بهینه از اطلاعات عامل مهم توسعه و پیشرفته تلقی می گردد.
وابستگی رشد علم و دست یابی به اطلاعات، اهمیت فناوری اطلاعات را بیشتر نشان می دهد، به طوری که یکی از عوامل مهم در ارزیابی پیشرفت کشورها، میزان دست یابی به اطلاعات و نحوه استفاده ازآن است. از سوی دیگر گسترش امکان دسترسی به شبکه های متصل به هم، مسائل مهم اخلاقی، حقوقی و فرهنگی جدیدی را مطرح می سازد.
محرمانه بودن اطلاعات شخصی که در شبکه های عمومی قابل دسترسی است ، از مهم ترین مسائلی است که باید مورد توجه دقیق قرار گیرد. راهزنی های الکترونیکی و سایر جرم های انفورماتیکی، عدم رعایت حق ناشر و ... نیز از این مقوله بوده و باید مورد بررسی قرار گیرند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «علل پیدایش موضوعات غیر اخلاقی در نظام اطلاع رسانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان