اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

منابع طبيعي ايران

اطلاعات انتشار

زمستان, دوره  ۵۸ , شماره  ۴، سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۸۶۱ تا صفحه‌ی ۸۶۹

در این مقاله به بررسی غلظت عناصر ناشی از فعالیت های صنعتی و اقتصادی بر روی محیط زیست دریایی سواحل بندرعباس پرداخته شده است. بدین منظور 9 مقطع عمود بر خط ساحل در نظر گرفته شده و روی هر مقطع 3 ایستگاه مشخص شد، 3 مقطع در شرق شهر بندرعباس و 6 مقطع در غرب آن (اسکله شهید با هنر تا غرب مجتمع کشتی سازی). در هر ایستگاه 2 بار نمونه برداری صورت گرفت و میزان فلزات روی، مس، آهن، کروم و سرب توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. کلیه مراحل نمونه برداری و تجزیه و تحلیل بر اساس روش استاندارد (MOOPAM, 1989) انجام شد. تجزیه و تحلیل رسوبات نشان داد که غلظت مس به طور میانگین معادل 33.2 ppm، کروم 71.9 ppm، روی68.3 ppm ، آهن  34.5 g\kg  و سرب 3.4 ppm است که به جز کروم بقیه فلزات غلظت کمتری نسبت به استانداردهای جهانی داشتند. فلزات با نمونه های شاهد منطقه نیز مقایسه شد، که نشان داد منطقه آلوده به مس، روی و کروم است، از این رو می توان گفت که فعالیت های صنعتی و تجاری در منطقه موجب آلودگی مس، روی و کروم شده است. ضریب همبستگی  بین عناصر نشان می دهد که منابع آلاینده مس، روی، کروم و سرب یکسان است، ولی آهن با توجه به پراکندگی آن در منطقه منشا زمینی دارد. محاسبات این تحقیق آماری با استفاده از برنامه SPSS انجام شد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی غلظت فلزات سنگین (روی، مس، آهن، کروم و سرب) در رسوبات سطحی سواحل بندرعباس» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۳۸۵۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۶۰۰ تومان