اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه

به علت مخرب مبرد R–12 ، تحقیقات وسیعی در جهت یافتن جایگزینی مناسب برای آن صورت گرفته است. در این مقاله مبرد جدید RX–2 با ترکیب ( R–134a \ R–218 \ R–600a) و نسبت (3%–9%–88%) با هدف پاک کردن محیط زیست از آلوده کننده R–12 ارایه گردیده است. در ادامه طی یک فرآیند شبیه سازی کامپیوتری، مشخصات سیکل تبرید از جمله: ظرفیت سرمایش، ضریب عملکرد، نسبت تراکم، فشار و دمای نقاط مختلف سیستم و قدرت کمپرسور محاسبه گردیده است که پایه ای است برای مقایسه میان مبردها. نتایج نشان می دهند که ضریب عملکرد سیستم در صورت استفاده از مبرد جدیدRX–2 به جای مبردR–12 تغییر چندانی نخواهد داشت و مبرد RX–2 می تواند به عنوان جانشین مستقیم مبردR–12 عمل نموده بدون اینکه در عملکرد نهایی سیستم تاثیر نامطلوبی داشته باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «شبیه سازی عددی و مقایسه عملکرد مبرد ( RX–2 جانشین مستقیم R–12) بامبردهای R–12 و R–134a در سیستم های سرمایش تراکمی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان