اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱۳ تا صفحه‌ی ۱۸

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان