اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۵۵ تا صفحه‌ی ۵۸

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان