اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «گزارش یک مورد متاتارش شناور: وقوع هم زمان شکستگی دردفتگی لیسفرانک و دررفتگی ساده مفصل متاتارسوفالانژیال دوم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان