اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

دراین مقاله معادلات حاکم بررهاسازی کنترل شده موادفعال درسیستمهای غذایی مرور شده است برخی ازمکانیزم های رهاسازی بکاررفته درصنایع غذایی شامل یک یا ترکیبی از موارد زیراست تغییر دردرجه حرارت رطوبت یا PH کاربرد فشاریا برش پوشینه دار کردن روشی جهت محافظت موادغذایی است که به حرارت رطوبت میکروارگانیسم و یا دیگر ترکیبات سیستم غذایی حساس هستندو می توان با طراحی سیستمهای کنترل شده مناسب موادغذایی را درمکان و زمان مطلوب با سرعت بهینه ازاد کرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «رهاسازی کنترل شده به کمک مایکروانکپسولاسیون ریزپوشانی درسیستمهای غذایی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان