اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Journal of Psychology and Education

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه دولتی شهر تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۸۵۰ تومان