اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۵۹ تا صفحه‌ی ۶۷

دریافت فایل PDF

۴۹۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان