اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

اطلاعات انتشار

سال

در این مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی هیدرودینامیکی دو بعدی راکتور دوغابی با استفاده از روشهای CFD ارائه شده است. برای بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی مانند کسر حجمی ، پروفایلهای سرعت دو فاز وپروفایل فشار ، یک سیستم شامل تانک آب که هوا از زیر به آن دمیده می شود، در حالت دو بعدی با نرم افزار Fluent شبیه سازی شد. مدلهای دو فازی بکار رفته شده Eulerian و Mixture بودند که همگرایی و پایداری حل مدل Eulerian بهتر بود. همچنین اثر وجود internal و حالتهای مختلف ورودی گاز روی پارامترهای هیدرودینامیکی بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی هیدرودینامیکی در طراحی رآکتور بسیار موثر می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثر وجود Internal، سرعت و تعداد ورودی گاز بر هیدرودینامیک رآکتور Slurry در حالت دو بعدی با استفاده از روشهای CFD» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان