اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

علوم كشاورزي ايران - دانشگاه تهران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۹ صفحه، از صفحه‌ی ۹۳۳ تا صفحه‌ی ۹۴۱

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل عاملی سازه های اثربخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۴۰۰ تومان