اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

علوم و فنون باغباني ايران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۷ صفحه، از صفحه‌ی ۵۰ تا صفحه‌ی ۶۶

راهنمای دریافت مقاله‌ی «رقم سبز )Ficus carical.( اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر زودرسی میوه های انجیر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۱۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۲۴۰۰ تومان