اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

اطلاعات انتشار

سال

در این مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی هیدرودینامیکی سه بعدی رآکتور دوغابی ١ با استفاده از روشه ای CFD , ارائه شده است. برای بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی مانندHold up پروفایلهای سرعت دو فاز وپروفایل فشار , یک سیستم شامل تانک آب که هوا از زیر به آن دمیده می شود , مدل سه بعدی با نرم افزارFluent شبیه سازی شد. در این تحقیق حالتهای مختلف هوا با سرعتهای ( 1–cm\s 4 )در مقادیر 8,10,12= L\D شبیه سازی شد. مدلهای دو فازی بکار گرفته شدهMixture و Eulerian بودند که همگرایی و پایداری حل مد ل Eulerian بهتر بود.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی روش گرمایی بررسی هیدرودینامیکی رآکتوررآکتوردر حالت سه بعدی با استفاده از روشهای CFD» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۵۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۶۷۰۰ تومان