اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۲۴۹ تا صفحه‌ی ۲۵۵

راهنمای دریافت مقاله‌ی «روند هشداردهنده افزایش دور کمر در کودکان و نوجوانان تهرانی : مطالعه قند و لیپید تهران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۶۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان