اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

کلمات کلیدی

ادبیات، تهران، طراحی، دانشگاه، روی

در برآورد پتانسیل روانگرایی در بررسی های لرزه خیزی و پهنه بندی عمدتا از روشهای صحرایی و آزمایشگاهی برای تخمین مقاومت روانگرایی استفاده می شود. روش رایج آزمایشگاهی برای برآورد پتانسیل روانگرایی ماسه های اشباع با استفاده از دستگاه سه محوری سیکلیک می باشد آزمایشهایی که با استفاده از این دستگاه انجام می گیرند به صورت معمول در حالت فشاری هستند. انجام آزمایش سه محوری در مود کشتی که می تواند تاثیر ناهمسانی تنشها را بر رفتار سیکلیت زهکشی نشده ماسه ها نشان دهد در ادبیات فنی بندرت به چشم می خورد . در مطالعه حاضر بمنظور بررسی رفتار ماسه های اشباع یکسری تست سه محوری سیکلیک در مودهای فشاری و کششی با استفاده از دستگاه مسیر تنش طراحی و ساخته شده در دانشگاه تهران روی ماسه سیلیسی شماره 161 فیروزکوه انجام پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که پتانسیل روانگرایی ماسه اشباع در حالت کششی بیشتر از حالت فشاری است و این غیر محافظه کارانه بودن نتایج مطالعات معمول روانگرایی را بیان می دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی پتانسیل روانگرایی ماسة اشباع با استفاده از آزمایش‌های سه محوری فشاری و کششی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان