اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۵ صفحه

کلمات کلیدی

مدیریت، نگرش، سازمان، جنگ، ارتباط

پس از جنگ جهانی دوم و همزمان با پیشرفت نظریه سیستم ها، مکتب مدیریت سیستماتیک نیز به وجود آمد. نظریه سیستم ها روشی از برخورد با پدیده هاست که بر "کل" متشکل از اجزا می نگرد و ارتباط ابزار را با یکدیگر و تاثیر و تاثر آنها را مورد توجه قرار میدهد با این نگرش که کل، چیزی بیش از اجزا تشکیل دهنده است و این «کل» نیز درتعامل با سایر پدیده ها میباشد.
در حقیقت مکتب مدیریت سیستماتیک ، تعیین و اداره کردن فرایندهای یک سازمان و روابط بین انهاست به طوری که سازمان را به اهداف آن برساند.
هر فعالیتی که منابعی را به خدمت می گیرد و آن را در جهت تبدیل ورودی به خروجی، مدیریت می نماید فرایند نامیده می شود.
در واقع هر فرایند دارای یک یا چند ورودی و یک یا چند خروجی است.
در یک سیستم غالبا خروجی یک فرایند ورودی فرایند بعدی را ایجاد می نماید.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «دیدگاه فرآیند گرا در ISO 9000:2000 ابزاری کارا در بهبود مستمر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان