اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه

با توجه به نقش مهم انرژی الکتریکی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و صرف هزینه های زیاد برای سرمایه گذاری در عوامل تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، استفاده از تکنیک ها و راه کارهای عملی و موثر در کاهش حوادث و در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش هزینه های کلان، کاملا ضروری می باشد.
هزینه های زیاد ناشی از حوادث و خاموشی های انرژی الکتریکی مانند توقف صنعت و تولید، تخریب تجهیزات و آثار سوء سیاسی و اجتماعی و ... که به عواملی از قبیل تعداد دفعات و تداوم زمانی قطع انرژی الکتریکی و ... بستگی دارد که نیازمند یک چارچوب نظام مند و مشخص برای تحلیل حوادث می باشد.
تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن، روشی سیستماتیک برای پیشگیری از وقوع مشکل در محصول فرایند می باشد و بر جلوگیری از بروز عیب و نقص تمرکز دارد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استفاده از روش های تحلیل عوامل شکست (FMEA) برای پیشگیری از حوادث» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان