اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

کلمات کلیدی

ایران، مدیریت، آموزش، فرهنگ، کیفیت

مهمترین رکن زندگی انسان از بدو خلقت تاکنون مساله اموزش بوده است. در اهمیت این مساله همین بس که برای آموزش جوامع انسانی ، خداوند برگزیدگان خود را به میان خلق فرستاده است تا آنان را به سر منزل مقصود براسند. در همه جوامع بشری ، از دیرباز تاکنون متفکران و اندیشمندان برای ارتقاء اندیشه فرهنگ نوع بشر، زحمات و مشتقات فراوانی متحمل گشته و چه بسیارند انان که در این راه مقدس جان خود را فدا کرده اند. گزاف نیست اگر بگوییم لحظه لحظه زندگی انسان و حتی حیوانات با فراگیری و آموزش توام است.
امروزه مساله آموزش بخصوص درجوامع صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سیستمهای نوین آموزشی انچه مورد توجه قرار دارد سنجش تاثیر اموزش بر افراد تحت تعلیم است که مشخصا از آن به عنوان سنجش اثر بخشی آموزش نام می بنرد.
در کشور ایران نیز به دنبال رهیافت سیستمهای نوین مدیریت کیفیت، اموزش از جایگاه خاصی برخوردار گشته و این امر در سازمانهای دولتی و مراکز صنعتی اعم از تولیدی و خدماتی و نظایر آن کاملاً مشهود است. لکن هنوز سنجش اثر بخشی دوره های آموزشی برگزار شده بطور جامع و مانع مورد مداقه قرار نگرفه است. پر واضح است که از بررسی نتایج این دوره ها انتفاعات فراوانی عاید سازمان آموزش دهنده و آموزش گیرنده می گردد. لکن مرکز بحث ما در این مقاله سازمان آموزش گیرنده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «آموزش و کیفیت در سازمانها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۴۴۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۵۶۰۰ تومان