اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۲ صفحه

خلاقیت زیباترین و شگفت انگیزترین خصیصه انسان است خلاقیت همان چیزی است که زندگی مدرن بشر متمدن را اززندگی ابتدایی انسان نخستین جدا می سازد خلاقیت درفطرت انسان نهفته است تمام چیزهایی که انسان ساخته و جهان را تغییر داده است منشا آن خلاقیت بوده است خلاقیت به طور طبیعی درهمه مردم و فرهنگها اتفاق می افتد مگر اینکه توسط مسائل روانی سازمانی یا فرهنیگ سرکوب شود بنابراین اماده سازی خلاقیت مورد توجه است نه سرکوب این فرایند طبیعی و این موضوع مراجعه به این استکه یادبگیریم چگونه خلاق باشیم دراین راستا شناخت عوامل بازدارنده و تضعیف کننده و مقابله با آنان در عصر حاضر ازالزامات جوامع امروزی است موانع خلاقیت را میتوان به گروه های مختلفی تقسیم نمود عمده ترین موانع خلاقیت عبارتنداز موانع محیطی موانع اجتماعی تاریخی و مذهبی موانع اقتصادی سیاست ها قوانین و مقررات و موانع سازمانی تقسیم میگردند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «موانع خلاقیت و نوآوری درسازمان ها و ارایه راه کارهایی جهت بهبود آن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۰۰۰ تومان